โรบัสท์ ซัพพลาย บจก.


โรบัสท์ ซัพพลาย บจก.

Full Description


บจก. โรบัสท์ ซัพพลาย

รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามแบบ เช่น งานกลึงขึ้นรูปโลหะ, พลาสติกวิศวกรรม, งานยางที่อยู่ (ภาษาไทย)

1999/75 หมู่ 6 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

1999/75 Moo 6, Theparak Rd., Theparak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2710-4606-7

Fax

0-2754-8989

%d bloggers like this: