เอสบี ยูไนเต็ด บจก.

sunisasuni_23@hotmail.com


เอสบี ยูไนเต็ด บจก.

Full Description


จำหน่าย Epoxy Resin, Polymide, Polyamine Resin เคมีอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

3 ซ.ลาซาล 14 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

3, Lasalle 14, Sukhumvit 105 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-4523

Fax

0-2398-5453

%d bloggers like this: