เอส.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง (2002)

stc_2002@hotmail.com


เอส.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง (2002)

Full Description


บจก. เอส.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง (2002)

  • รับทำ ออกแบบ พร้อมติดตั้งหุ้มฉนวนกันความร้อน-เย็น
  • รับทำ ออกแบบ พร้อมติดตั้งปล่องควัน รางน้ำฝน
  • รับทำ ออกแบบระบบถ่ายเทอากาศ พร้อมติดตั้ง Blower และพัดลมระบายอากาศ
  • รับทำ พร้อมออกแบบ ระบบดูดควัน ดูดกลิ่น ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง ไบล์เออร์ มอเตอร์ ปล่องควัน ท่อ ระบบระบายอากาศ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

135 หมู่ 9 นวลทอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

135 Moo 9, Nuanthong, Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2429-4781, 0-2429-4965

Fax

0-2429-4782

%d bloggers like this: