สายน้ำทิพย์พลาสติค อุตสาหกรรม

spi_9092@yahoo.com


สายน้ำทิพย์พลาสติค อุตสาหกรรม

Full Description


บจก. สายน้ำทิพย์พลาสติค อุตสาหกรรม

แปรรูปพลาสติกแผ่น อะครีลิก งานเลเซอร์-คัท ป้าย รับขุดตัวอักษร ป้ายแผงสวิตซ์ไฟที่อยู่ (ภาษาไทย)

90-92 ลาดพร้าว 107 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

90-92 Ladphrao 107, Ladphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-7205, 0-2731-0274-6

Fax

0-2731-0261-2

%d bloggers like this: