ซีเพ็ค ประเทศไทย

kcharoen@seepex.com


ซีเพ็ค ประเทศไทย

Full Description


seepex screw pump, progressive cavity pump, pc pump, sludge pump, chemical feeding pump, polymer dosing pump, pump for Biogas, ปั๊มกากแป้งมัน, ของหนีด ,เศษอาหาร, อาหาร, น้ำเสีย, สารเคมี, สกูรปั๊ม,โมโนปั๊ม,พีซีปั๊ม ปั๊มสกรู หรือ ปั๊มเกลียว (Screw Pump or Progressive Cavity Pump) เป็น ปั๊ม ที่มีชื่อเรียกหลากหาย ขึ้นอยู่กับความเคยชินของผู้ใช้ เช่น ปั๊มสกรู ปั๊มเดือยหมู ปั๊มงู ปั๊มโมโน ซึ่งใช้หลักการของการเคลื่อนที่โดยผ่านตัววัสดุที่เป็นยาง สเตเตอร์ (Stator) และ วัสดุที่เป็นโลหะ โรเตอร์ (Rotor) โดยการเคลื่อนที่จะเป็นในลักษณะขึ้นลง (Cavity) และ หมุน เมื่อของเหลวถูกนำเข้าสู่ภายในตัวปั๊ม ตัวโรเตอร์ที่รับกำลังจากตัวส่งกำลังจะหมุนและเคลื่อนที่ในแนวขึ้นลง เพื่อส่งถ่ายของเหลวออกไปด้านหน้า ลักษณะของปั๊มประเภทนี้จะเหมาะสมกับ ของเหลวที่มีความหนืด ของเหลวที่มีตะกอน ของเหลวในงานอาหารที่มีความหนืดและต้องการแรงส่งมากที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/45 H-Cape ต.ประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร

Zip code

10250

Tel.

023287625

%d bloggers like this: