เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หจก.

sestostrading@hotmail.com


เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หจก.

Full Description


เซสโต้ส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หจก.

ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  • ตัวนับจำนวน (Digital Counter)
  • ตัววัดอุณหภูมิ (Digital Temperature)
  • ตัวจับเวลา (Digital Timer)

sestos_catalog-YG01ที่อยู่ (ภาษาไทย)

26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

Address (English)

26 Soi Bang Bon 3 S1, Bang Bon, Bang Bon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2453-1011~13, 095-429-1635

Fax

0-2453-1014