ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย)


ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ซินวา โคเงียว (ประเทศไทย)
ผลิตและประกอบโครงเหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

34/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี

Address (English)

34/2 Moo 4, Hemaraj Chonburi Industrial Estate, Borwin, Siracha, Chonburi

Zip code

20230

Tel.

0-3834-5131

Fax

0-3834-5254

%d bloggers like this: