สยาม ฟาสเทนเนอร์

sfc@siamfastener.com


สยาม ฟาสเทนเนอร์
สกรู นอต โบลท

Full Description


บจก. สยาม ฟาสเทนเนอร์

ศูนย์จำหน่ายสกรู นอต โบลท สลักภัณฑ์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

YG2018_0513-Siam-Fastener_32Colที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/11 หมู่ 7 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

35/11 Moo 7, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2769-1567

Fax

0-2769-1577