สยามอินเตอร์ล็อคเทค บจก.

cllocks@yahoo.com


สยามอินเตอร์ล็อคเทค บจก.

Full Description


บจก. สยามอินเตอร์ล็อคเทค

ผลิต ส่งออกผลิตภัณฑ์กุญแจล็อกสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก ตู้ไฟ

 0108 Siam Inter Lockที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/8, 1/10, 1/138 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

1/8, 1/10, 1/138 Moo 2, Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd., Thasai, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3449-0471-3, 08-9202-6611

Fax

0-3449-0475

%d bloggers like this: