สยามซานิทารีฟิตติ้งส์


สยามซานิทารีฟิตติ้งส์

Full Description


บจก. สยามซานิทารีฟิตติ้งส์

จำหน่ายสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ก๊อกน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/57 หมู่ 19 เขตอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

60/57 Moo 19, Navanakhon Industrial Estate, Zone 2, 13, Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2529-0561-5

Fax

0-2529-1608, 0-2529-4526

%d bloggers like this: