ซีฮี ปั้มส์ แอนด์ เซอร์วิส

info.thailand@sihipumpsasia.com


ซีฮี ปั้มส์ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. ซีฮี ปั้มส์ แอนด์ เซอร์วิส

นำเข้าปั๊มที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/712 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ต. อ.พานทอง ชลบุรี

Address (English)

700/712 Moo 1, Amata Nakorn Industrial Estate Phase 8, Phanthong, Chonburi

Zip code

20160

Tel.

0-3807-9877

Fax

0-3807-9881

%d bloggers like this: