สกายเนจ คอมเมอร์เชียล บจก.

skynagesolutions@outlook.com


สกายเนจ คอมเมอร์เชียล บจก.

Full Description


บริการผลิต ตู้ Kiosk ทุกประเภท , Digital Signage สำหรับงานโฆษณาที่อยู่ (ภาษาไทย)

103/5 ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

103/5 Soi Ngam Duphli, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

08-8959-7495

%d bloggers like this: