นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์


นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์

Full Description


นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์

บริการให้เช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

979 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

979 SM Tower, 10th Fl., Samsennai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2298-1017-9

Fax

0-2298-1016