เอส.เอ็น.เอ็น. อุปกรณ์และแม่พิมพ์

snnthai@ksc.th.com


เอส.เอ็น.เอ็น. อุปกรณ์และแม่พิมพ์

Full Description


บจก. เอส.เอ็น.เอ็น. อุปกรณ์และแม่พิมพ์

ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นส่วนโลหะแผ่น, อุปกรณ์จับยึดที่อยู่ (ภาษาไทย)

61 หมู่ 6 บางนา-ตราด กม.32 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

Address (English)

61 Moo 6, Bangna-Trad Rd., Km.32, Banrakart, Bangbo, Samutprakan

Zip code

10560

Tel.

0-2337-6660-5

Fax

0-2337-6657