เอสพี อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) บจก.

sales@spithai.com


เอสพี อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) บจก.

Full Description


นำ เข้า จัดจำหน่ายให้บริการ สินค้าอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า อะไหล่ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้า + อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต่อปัจจัยการผลิตที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/104 ซ.รัตนาธิเบศร์ 18 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Zip code

11000

Tel.

0-2950-1644-6, 081-812-1905

Fax

0-2950-4445

%d bloggers like this: