เอส.พี. รีไฟน์เนอร์รี่ บจก.

sprefinerysale06@gmail.com


เอส.พี. รีไฟน์เนอร์รี่ บจก.

Full Description


จำหน่ายน้ำมันทดแทนน้ำมันเตา น้ำมันไพโรไลซิส ที่สังเคราะห์จากยางรถยนต์ บริษัท เอส.พี.รีไฟน์เนอร์รี่ จำกัด เป็นโรงงานกลั่นน้ำมันไพโรไลซิส ที่เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสจากยางรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตา แต่มีราคาที่ต่ำกว่า ช่วยลดต้นทุนทางการผลิต สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเตาในอุตสาหกรรมทุกขนาด เช่น -อุตสาหกรรมหลอมเหล็ก -อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม -อุตสาหกรรมกระดาษ -อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ ปัจจุบันทางบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 12,000 ตัน/ปีที่อยู่ (ภาษาไทย)

เลขที่ 707 หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

Zip code

24190

Fax

038 088 398