เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล บจก.

thitima.paseo@gmail.com


เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล บจก.

Full Description


บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิตและจำหน่ายโลหะมีค่า เช่น ทองแท่ง เม็ดเงิน สารเคมี(เช่น เกลือเงิน เกลือทอง) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับที่อยู่ (ภาษาไทย)

1517 ทาวน์อินทาวน์ ซ.3/1 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

Zip code

10310

Tel.

02-5307373-5

Fax

02-5303721

%d bloggers like this: