สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

marketing@specialty.co.th


สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

Full Description


บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

จำหน่ายสารดูดความชื้น สารเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ ออกแบบและติดตั้งห้องคลีนรูมที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/8 หมู่ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

1/8 Moo 1, Khongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2833-3999, 0-2833-3915

Fax

0-2833-3939

%d bloggers like this: