ศรีทองเจริญ บจก.

info@stcbkk.com


ศรีทองเจริญ บจก.

Full Description


ศรีทองเจริญ บจก.

  • จำหน่ายและติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร หมุดสะท้อนแสง แผงกั้นจราจร ป้ายจราจร
  • บริการ รับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร -สินค้า สัญญาณไฟจราจร,ไฟกระพริบโซล่าเซล,แผงกั้นจราจร,กรวยเสาไฟ Traffic ligh Contractor

YG2016_cat10_09



ที่อยู่ (ภาษาไทย)

240 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Address (English)

240 VIBHAVADI-RANGSIT RD., DINDEANG, BANGKOK

Zip code

10400

Tel.

0-2691-7965-6

Fax

0-2277-8923

%d bloggers like this: