สเวนเทค (ประเทศไทย) บจก.

swentechthailand@gmail.com


สเวนเทค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและวัสดุสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุปกรณ์ลำเลียง เครื่องแยกของเหลว น้ำยาที่ใช้ไนงานโลหะทุกขั้นตอน เครื่องกำเนิดไนโตรเจน เตาเผาขยะ และ วัสดุเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

384/1 ซอยสุขุมวิท68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

Address (English)

384/1 Soisukhumvit68 Sukhumvit Rd., Bangna Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-8896~7

Fax

0-2398-7168

%d bloggers like this: