ต.เจริญกิจ เทรดดิ้ง

tct.ajinter@tctrading.co.th


ต.เจริญกิจ เทรดดิ้ง

Full Description


หจก. ต.เจริญกิจ เทรดดิ้ง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือขัดลม และกระดาษทรายที่อยู่ (ภาษาไทย)

467/8 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

467/8 Rama III Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2292-1780~2, 0-2292-1789~92

Fax

0-2292-1788, 0-2292-1793

%d bloggers like this: