ที.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง

tpes@truemail.co.th, tpe_switchboard@yahoo.co.th


ที.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. ที.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิต จำหน่าย และออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับบ้านและโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

533/7-8 นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

533/7-8 Nakhonchaisri Rd., Thanonnakhonchaisri, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-5623~5, 0-2243-3734, 0-2243-6459

Fax

0-2243-3762

%d bloggers like this: