ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

tpe_switchboard@yahoo.co.th


ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. ที.พี.อี. สวิทบอร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิต จำหน่ายและออกแบบตู้สวิตช์บอร์ดสำหรับบ้าน และโรงงานอุตสาหกรรม

E-BOOK-2017_Page_3ที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/4 หมู่ 3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

4/4 Moo 3, Bangbuathong, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2571-2081, 0-2922-6360-1, 0-2571-7472

Fax

0-2571-2081, 0-2922-6360-1