ที.เอส.บี.เหล็กกล้า

tsb_steel@hotmail.com


ที.เอส.บี.เหล็กกล้า

Full Description


บจก. ที.เอส.บี.เหล็กกล้า

บริการหลอมเหล็ก และจำหน่ายผลิตภัณท์จากเหล็ก และโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

180 หมู่ 6 พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

180 Moo 6, Phraratchaviriyaporn Rd., Bangpueng, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2816-6660-4

Fax

0-2463-5781

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: