ที.ที. คอนโทรล ซิสเต็มส์

warotnana@yahoo.com


ที.ที. คอนโทรล ซิสเต็มส์
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ

Full Description


บริษัท ที.ที. คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด

ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ สำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม

ที.ที. คอนโทรล ซิสเต็มส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/846 หมู่ 11 เทพารักษ์ กม.3.5 ต.บางเมืองใหญ่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

60/846 Moo 11, Thepharak Rd., Km.3.5, Bangmueang-Yai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-0225, 0-2753-3485

Fax

0-2758-0226

%d bloggers like this: