ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

warotnana@yahoo.com


ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.

Full Description


T.T. CONTROL SYSTEMS CO., LTD.

Electrical Equipment for Home, Office, Industrial Factory, Hospital and Hotel Designer, Installation and Distributor

T.T. CONTROL SYSTEMSที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/846 หมู่ 11 เทพารักษ์ กม.3.5 ต.บางเมืองใหญ่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

60/846 Moo 11, Thepharak Rd., Km.3.5, Bangmueang-Yai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2007-1710, 08-1697-5150

Fax

0-2007-1710