วัฒนเดชเตียคุนเฮง บจก.

sales@teokhunheng.com


วัฒนเดชเตียคุนเฮง บจก.

Full Description


บริษัท วัฒนเดชเตียคุนเฮง จำกัด

จำหน่ายตลับลูกปืน

วัฒนเดชเตียคุนเฮงที่อยู่ (ภาษาไทย)

265-267 พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

265-267 Rama IV Rd., Rongmueang, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2215-2141~9

Fax

0-2215-2150