ไทย ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง แอนด์ อินเทอเรีย


ไทย ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง แอนด์ อินเทอเรีย

Full Description


บจก. ไทย ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง แอนด์ อินเทอเรีย

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

182 หมู่ 7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

Address (English)

182 Moo 7, Huasamrong, Plaengyao, Chachoengsao

Zip code

24190

Tel.

0-3857-5236-40

Fax

0-3857-5245

%d bloggers like this: