ไทย บิลดิ้ง พลัส

info@thaibuildingplus.com


ไทย บิลดิ้ง พลัส

Full Description


บจก. ไทย บิลดิ้ง พลัส

วิศวกรที่ปรึกษารับเหมางานก่อสร้าง ระบบอาคาร ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคที่อยู่ (ภาษาไทย)

772/155 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Zip code

10250

Tel.

092-636-5939

%d bloggers like this: