ไทยบำรุง เอ็นจิเนียริ่ง

info@tbe.co.th


ไทยบำรุง เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บริษัท ไทยบำรุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • จำหน่ายคาปาซิเตอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
  • นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน คอนโทรล หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมิติ มิเตอร์

ไทยบำรุง เอ็นจิเนียริ่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

378 วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

378 Wisuttikasat Rd., Banphanthom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2282-9191

Fax

0-2282-9200, 0-2629-5851