ไทยโกลบอล ซัพพลาย


ไทยโกลบอล ซัพพลาย

Full Description


บจก. ไทยโกลบอล ซัพพลาย

  • จำหน่ายถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัยและเข็มขัดพยุงหลัง
  • จำหน่ายอุปกรณ์เพื่อปลอดภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย
  • จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
  • จำหน่ายป้ายไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก ป้ายความปลอดภัยชนิดเรืองแสงและแบตเตอรี่
  • จำหน่ายกระดาษกาว เทปกระดาษกาวในตัว เทปใส เทปสองหน้าและเทปกระดาษกาวย่น
  • จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ พัดลมเป่า-ดูดอากาศ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/74 หมู่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

55/74 Moo 9, Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2362-4945-7

Fax

0-2362-4948

%d bloggers like this: