ไทยโมเดอร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น

tmpi@thaimodern.co.th


ไทยโมเดอร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น

Full Description


บจก. ไทยโมเดอร์นแพคเกจจิ้ง แอนด์ อินซูเลชั่น

ซื้อมา-ขายไป (เทรดดิ่ง)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย แขวง เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

55 Moo 14, Bangchan Industrial Estate, Serithai Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2919-9100

Fax

0-2517-8929

%d bloggers like this: