ไทยเปเปอร์มิลล์


ไทยเปเปอร์มิลล์

Full Description


บจก. ไทยเปเปอร์มิลล์

ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์กันน้ำ, กระดาษผิวกล่อง, กระดาษทำลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

36-36/1 พุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

Address (English)

36-36/1 Phutthamonthon Sai 2 Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-3014, 0-2455-8232

Fax

0-2803-0370

%d bloggers like this: