ไทยโพลีเคมิคอล บจก.

thaipolychemicals@hotmail.com


ไทยโพลีเคมิคอล บจก.

Full Description


บจก.ไทยโพลีเคมิคอล ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจำหน่าย เคมีภัณฑ์สำหรับ พลาสติก, ยาง, สี, สารเคลือบผิว, ปิโตรเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/5 ม.9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

Address (English)

36/5 Moo9, Nadee, Mouangsamutsakhon

Zip code

74000

Tel.

+66 3485 4888

Fax

+66 3485 4899

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: