ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส

thaweesup-mry@hotmail.com


ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บริษัท ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมและอาหาร

ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิสที่อยู่ (ภาษาไทย)

975 นิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

975 Nimitrmai Rd., Samwa Tawanaok, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2993-2473, 0-2993-1941

Fax

0-2993-3102

%d bloggers like this: