ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป บจก.

teg_thailand@yahoo.co.th


ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป บจก.

Full Description


บริษัท ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง ถนน อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า

ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ปที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/44 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี

Address (English)

101/44 Moo 3, Rattanathibet Rd., Saima, Muang Nonthaburi, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2921-8351~2

Fax

0-2595-1075

%d bloggers like this: