ที เอส อินเตอร์ซีทส์


ที เอส อินเตอร์ซีทส์

Full Description


บจก. ที เอส อินเตอร์ซีทส์

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

954-961 หมู่ 15 เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ

Address (English)

954-961 Moo 15, Thepharak Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2313-1920-67

Fax

0-2313-1968-9