ยู.ซี.พี.เทรดดิ้ง บจก.

za_jay_cuppom@hotmail.com


ยู.ซี.พี.เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


บจก. ยู.ซี.พี.เทรดดิ้ง
ผลิตและจำหน่าย Mechanical Seal, Rubber Products Pump Seal, Compressor Seal, Auto Cooling Pump

YG2016_cat05_23ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/12 หมู่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

2/12 Moo 8, Latsawai, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2993-4787-8, 0-2987-2390

Fax

0-2993-4787-8

%d bloggers like this: