ยูโปรเทค

uprotect@u-pt.com


ยูโปรเทค

Full Description


บจก. ยูโปรเทค

  • จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบริการเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า Stabilizer เครื่องแปลงความถี่, UPS, Inverter
  • จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบริการ UPS พลังงานกังหัน-Solar Cell เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า DC-AC Inverter
  • จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสำรองจากแผงโซลาร์แสงอาทิตย์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

5 สุภาพงษ์ 3 แยก 4 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

5 Suphaphong 3 Yak 4, Srinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2743-3998

Fax

0-2743-3997

%d bloggers like this: