ยูเคม บจก.

service@ukemthai.com


ยูเคม บจก.

Full Description


บริษัท ยูเคม จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านให้แก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมขึ้นรูปยาง สำหรับโรงงานอิเลคโทรนิค, อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องมือแพทย์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และอื่นๆ อีกมากมาย จากการที่มีสินค้าหลากหลายและได้รับการยอมรับในเรื่องของตราสินค้า บริษัท ยูเคม จำกัด ให้คำมั่นกับลูกค้าว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจ และมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ukem04

Total_2 Shell_2 Momentive_2 DRF 100_2 BM100_2ที่อยู่ (ภาษาไทย)

88/11 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

88/11 Yannawa Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2294-2766

Fax

0-2294-2767