ยูนีแม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

sales@unimechgroups.com


ยูนีแม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. ยูนีแม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

นำเข้าและจำหน่ายวาล์ว และอุปกรณ์ประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/60 หมู่ 5 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

68/60 Moo 5, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2738-8640-6

Fax

0-2738-8647

%d bloggers like this: