ยูไนเต็ด ไอ.เอส. ดิสทริบิวชั่น สวิทซ์บอร์ด บจก.

panya_uds@hotmail.com


ยูไนเต็ด ไอ.เอส. ดิสทริบิวชั่น สวิทซ์บอร์ด บจก.

Full Description


ผู้ผลิต และจำหน่ายตู้สวิทซ์บอร์ด รางไฟฟ้า รับบริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โดยทีมช่าง และวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่อยู่ (ภาษาไทย)

940/2 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

940/2 Moo 2 Preaksamai, Muang, Samutprakarn

Zip code

10280

Tel.

0-21380408-18

Fax

0-21380414, 0-27107369

%d bloggers like this: