ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

uacc@uac.co.th


ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์

Full Description


บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด

นำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี

ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ห้อง 19เอ วิภาวดี-รังสิต 19 วิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1 TP & T Tower, 19th Fl., Room 19A, Viphavadi-Rangsit 19, Viphavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2936-1701-6

Fax

0-2936-1700

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: