วิริยภัณฑ์วานิชย์

c_viriyapan@yahoo.com


วิริยภัณฑ์วานิชย์
ระบบบำบัดน้ำเสีย

Full Description


บริษัท วิริยภัณฑ์วานิชย์ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย ถังบรรจุน้ำ ถังบรรจุเคมี รับผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส นำเข้าอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

วิริยภัณฑ์วานิชย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

43 ลาดปลาเค้า36 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Zip code

10230

Tel.

0-2940-3046-7

Fax

0-2940-3048