เวสเท็ค คอมโพเนนท์

westech@wt.co.th


เวสเท็ค คอมโพเนนท์

Full Description


บจก. เวสเท็ค คอมโพเนนท์

จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

203/32-33 ลาดพร้าว 15 ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

203/32-33 Latphrao 15, Latphrao Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2512-2751, 0-2512-5427

Fax

0-2512-5532

%d bloggers like this: