เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล

sales@wetco.co.th


เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำหน่ายและให้บริการเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำดีและอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/26 รามอินทรา 42 รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

56/26 Ramintra 42, Ramintra Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-1282-3

Fax

0-2519-3998

%d bloggers like this: