ช.เลิศวิศวกรรม

chawlert@hotmail.com


ช.เลิศวิศวกรรม

Full Description


บจก. ช.เลิศวิศวกรรม
ผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งห้องทดสอบและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/42 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ต. อ.ไทรน้อย นนทบุรี

Address (English)

24/42 Moo 2, Bangkruai-Sainoi Rd., Sainoi, Nonthaburi

Zip code

11150

Tel.

0-2923-8253-5

Fax

0-2923-8256

ช.เลิศวิศวกรรม

chawlert@hotmail.com


ช.เลิศวิศวกรรม

Full Description


บจก. ช.เลิศวิศวกรรม
ผลิต จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/42 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ต. อ.ไทรน้อย นนทบุรี

Address (English)

24/42 Moo 2, Bangkruai-Sainoi Rd., Sainoi, Nonthaburi

Zip code

11150

Tel.

0-2923-8253-5

Fax

0-2923-8256

%d bloggers like this: