ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)

cst2008@truemail.co.th


ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)

Full Description


บจก. ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)
จำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษไข กระดาษขาว หมึกที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/8 หมู่ 1 แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

44/8 Moo 1, Chaengwatthana Rd., Khlongklue, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2980-8675-6, 0-2980-8548-9, 0-2980-9148

Fax

0-2980-9148

ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)

cst2008@truemail.co.th


ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)

Full Description


บจก. ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)
จำหน่ายเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Plotter) สำหรับงานกราฟิก บริการซ่อมพล็อตเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/8 หมู่ 1 แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

44/8 Moo 1, Chaengwatthana Rd., Khlongklue, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2980-8675-6, 0-2980-8548-9, 0-2980-9148

Fax

0-2980-9148

%d bloggers like this: