ซูพาโต้

supato_4u@hotmail.com


ซูพาโต้

Full Description


บจก. ซูพาโต้
รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ การสื่อสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

110 ร่มเกล้า 36 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

110 Romklao 36, Romklao Rd., Khlongsamprawet, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2737-9928, 0-2737-5942

Fax

0-2737-9929, 0-2737-5943

%d bloggers like this: