ทรัพย์สมบูรณ์ (อึ้งเชียงหมง)

subsomboon_steel@hotmail.com, sub_somboon@thaimail.com


ทรัพย์สมบูรณ์ (อึ้งเชียงหมง)

Full Description


บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ (อึ้งเชียงหมง)
จำหน่ายเหล็กตัวซี ท่อเหล็กกลม เหลี่ยม เหล็กแผ่นดำ ลายเอชบีมที่อยู่ (ภาษาไทย)

556/1 หมู่ 1 เพชรเกษม 98/2 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

556/1 Moo 1, Phetchakasem 98/2, Phetchakasem Rd., Bangkhae-Nua, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2444-1225-6, 0-2421-1308, 0-2421-0863

Fax

0-2421-1914

%d bloggers like this: