ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล

triostyle@pacific.net.th


ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล

Full Description


หจก. ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล
เช่า ติดตั้ง ระบบภาพ แสง เสียง เลเซอร์ ประชุมสัมมนา งานแสดงต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/1371 หมู่บ้านรินทร์ทอง รามคำแหง 190 รามคำแหง แขวง เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

31/1371 Ramkhamhaeng 190, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2916-3586-7

Category (หมวดหมู่)

ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล

triostyle@pacific.net.th


ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล

Full Description


หจก. ทรีโอ สไตล์ ออดิโอ วิชวล
ออกแบบ ติดตั้งและให้เช่าระบบแสง เสียง เลเซอร์ โปรเจ็กเตอร์ งานประชุมสัมมนาที่อยู่ (ภาษาไทย)

31/1371 หมู่บ้านรินทร์ทอง รามคำแหง 190 รามคำแหง แขวง เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

31/1371 Ramkhamhaeng 190, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2916-3586-7

%d bloggers like this: